Friday, July 15, 2011Belajar untuk diri sendiri,
Ilmu dibawa kekal dalam hati,
Menuju kejayaan sudah pasti .

* Read more books and watch less TV

No comments:

Post a Comment